Yleiset käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koostuvat ja säätävät ’Toimittajan’ (määritelty alla) ja kaikkien sivustoa käyttävien (määritelty alla) ja sen ominaisuuksia ja sisältöä millään tavalla hyödyntävien henkilöiden (tästä eteenpäin ’Käyttäjät’) suhteen.

Kollektiivisesti Toimittajaan ja Käyttäjiin viitataan ’Osapuolina’.

Yleistä

Yhden tai useamman ominaisuuden käyttö ja Toimittajan palveluiden käyttö LiveTulokset.com sivustolla ja sen mobiilisovelluksissa (tästä eteenpäin ’Sivusto’) ja informaatiot, materiaalit ja sen sisältämät linkit kuuluvat käyttöehtoihin, kuten alla mainitaan, ellei toisin ole sovittu Toimittajan toimesta kirjallisesti. Käyttöehdot kattavat koko Toimittajan ja Käyttäjän välisen Sivuston käytön suhteen, kattaen kaikki sen toiminnot.

Käyttäjän velvollisuutena on lukea tarkasti ja ymmärtää käyttöehdot ennen Sivuston käyttöä. Käyttäjän, joka on selannut Sivustoa, katsotaan ymmärtäneen ja hyväksyneen käyttöehdot, ilman enempiä toimia.

Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää, lisätä, päättää, muuttaa ja/tai täydentää näitä sivuja säännöllisesti. Käyttämällä Sivustoa Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot sekä sen viimeisimmät muutokset, riippumatta siitä onko Käyttäjä tietoinen uusimmista muutoksista.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta varmistaa, että kaikki Sivuston Käyttäjät ovat lukeneet viimeisimmät käyttöehdot. Voimassa olevat käyttöehdot ovat esillä tällä Sivustolla.

Sivustoa voi käyttää ainoastaan lain sallimiin käyttökohteisiin. Sivuston käyttäminen seuraaviin tarkoituksiin: välittäminen, levittäminen, julkaiseminen tai minkään materiaalin säilyttäminen Sivustolla tai sen kautta, joka rikkoo voimassa olevia lakeja tai säännöksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia, on jyrkästi kiellettyä. Tämä sisältää (ilman rajoituksia) Sivuston käytön tai välittämisen, levittämisen, julkaisemisen tai minkään materiaalin säilyttämiseen Sivustolla tai sen kautta sellaisella tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia, on säädytön tai haitallinen alaikäisille tai jota pidetään laittomana tai häiritsevänä, on loukkaava tai herjaava, rikkoo millään tavalla yksityisyyttä tai datan säilytyslakeja, on petollinen tai herjaava, rikkoo rahanvaihtoa kontrolloivaa lakia tai vedonlyöntilakia.

Siinä tapauksessa, että väärinkäyttöä ja / tai hyväksikäyttöä esiintyy Sivustolla, Toimittaja varaa oikeuden blokata Käyttäjä sivustolta ja sulkea mikä tahansa Käyttäjän rekisteröimä tili. Toimittajalla on oikeus haastaa käyttäjä oikeuteen oman harkintakykynsä mukaan.

Palvelut

Sivusto tarjoaa interaktiivisen nettisivuston ja mobiilisovelluksen/-ominaisuuksia, joka tarjoaa livenä urheiluinformaatiota urheilutapahtumista, urheilutuloksia reaaliaikaisesti, lopputuloksia, otteluohjelmia, kokoonpanoja ja urheilutilastoja. Tulokset ja muut tilastotiedot Sivustolla heijastavat informaatiota, joita muut itsenäiset lähteet (kolmannet osapuolet) tarjoavat tai talon sisäiset lähteet tai useat muut viralliset internetsivustot. Vaikka Toimittaja tekeekin kaiken mahdollisen päivittääkseen sisällön ja ottelutulokset tai muun informaation joka näkyy Sivustolla säännöllisesti, suosittelemme tarkistamaan Sivuston informaation myös muista lähteistä. Toimittaja ei ole vastuussa Osapuolien sivustolta poimimista tuloksista tai muusta informaatiosta, jota Sivustolla esiintyy.

Kolmansien osapuolien internetsivustot

Käyttäjien on huomioitava, että mikäli hän on missä tahansa yhteydessä kolmansiin osapuoliin käytettyään Sivustoa, on se sitten tarkoituksellista tai ei, ja johtaa se sitten millaiseen tulokseen tahansa, se on täysin erillistä Toimittajasta ja Toimittaja ei ole millään tavalla vastuussa mistään sopimuksesta tai odotuksista ja muista seurauksista, jotka tulevat suoraan tai epäsuorasti tehdystä yhteydenotosta.

Mikä tahansa vaatimus tai kiista joka syntyy Käyttäjän ja sellaisen kolmannen osapuolen välille, ei tule millään tavalla liittymään Toimittajaan.

Kolmannet osapuolet, mukaan lukien mikä tahansa kolmas osapuoli joka mainostaa Sivustolla, ei saa pääsyä Käyttäjien henkilökohtaiseen dataan, eikä mihinkään muuhun dataan, jonka Käyttäjä on saattanut antaa Toimittajalle.

Audiovisuaalinen sisältö

Toimittaja ei ole vastuussa sisällöstä, jota on kolmansien osapuolien sivuilla, mutta joita voi katsoa myös Sivustolla. Kaikki videomateriaali, jota löytyy Sivustolta, sijaitsee kolmansien osapuolien palvelimilla, eikä se ole Toimittajan luomaa tai lataamaa.

Inaktiiviset tilit

Jos käyttäjä on luonut käyttäjätilin Sivustolle, mutta ei käytä sitä lainkaan 60 päivän sisällä, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tili välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta.

Immateriaalioikeudet

Ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa Toimittajalta, Käyttäjät eivät saa lupaa kopioida, muokata, kajota, jakaa, levittää, näyttää, toisintaa, lähettää, siirtää palvelimelle, ladata tai muuten muokata Sivuston sisältöä.

Minkä tahansa edellä mainitun lausekkeen rikkominen saattaa käytännössä olla verrattavissa immateriaalioikeuksien rikkomiseen Euroopan Unionin tai muuhun verrattavissa olevaan lakiin. Toimittaja ja mikä tahansa sen puolesta auktorisoitu osapuoli varaa oikeuden hakea korvauksia lain sallimalla täydellä kattavuudella miltä tahansa osapuolelta joka suoraan tai epäsuorasti rikkoo tällaista pykälää.

Suhteen tyyppi

Näiden käyttöehtojen tarkoituksena ei ole luoda minkäänlaista kumppanuutta, edustusta tai yhteisyritystä Toimittajan ja Käyttäjän välille.

Sopimusrikkomus

Jos Käyttäjä ei pysty noudattamaan näissä käyttöehdoissa listattuja pykäliä tai jos Toimittajalla on syytä epäillä Käyttäjän suoraan tai epäsuorasti rikkovan jotain pykälää näissä käyttöehdoissa, Toimittaja varaa oikeuden, ja kaikki sen käytössä olevat mahdollisuudet, parhaimman harkintakykynsä pohjalta, sulkeakseen tai blokatakseen Käyttäjän Sivustolta ja sulkea mahdollisen käyttäjän nimelle rekisteröidyn tai siihen liittyvä tilin ja varaa oikeuden haastaa Käyttäjän oikeuteen oman harkintansa perusteella.

Lain ohjeidenmukaisuus

Käyttäjiä neuvotaan noudattamaan soveltuvia lakeja siinä hallintoalueessa, jossa he asuvat väliaikaisesti ja/tai pysyvästi ja/tai edustavat. Toimittaja ei hyväksy vastuuta mistään toimesta, joihin paikalliset viranomaiset ovat ryhtyneet Käyttäjää vastaan liittyen tähän Sivustoon.

Laki & Foorumi ja/tai yhteisö

Tämä sopimus on hallinnoitu ja tulkittu noudattamaan lakeja Malta valtion lainsäädännön periaatteiden mukaan. Osapuolet lähettävät kaikki mahdolliset sopimukset kaikista mahdollisista riidoista, jotka liittyvät tähän sopimukseen Maltan käräjäoikeuteen. Tätä sopimusta, ei hallinnoida Yhdistyneiden Kansakuntien Contracts for the International Sale of Goodsin mukaan, tämä soveltaminen on erityisesti suljettu pois.

Otsikot

Otsikoiden tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa näiden käyttöehtojen lukemista. Niiden tarkoituksena ei ole tulkata kappaleen sisältöä, joka seuraa otsikkoa. Otsikoiden ei ole tarkoitus sitoa Toimittajaa millään tavalla.

Luopuminen

Mistä tahansa Käyttäjän tekemästä rikkeestä luopuminen Toimittajan taholta mistään käyttöehtojen rikkomuksesta, ei tulla pitämään luopumisena mistään tulevasta samasta tai muista ehdoista näissä käyttöehdoissa.

Vastuuvapautuslauseke

Vakuudet ja esittelyt

Täten toteamme, että Toimittaja ei anna minkäänlaista esitystä, lupausta tai takuuta (tarkkaa tai epätarkkaa) siitä, että nämä Sivustot ovat tarkat ja/tai sopivat mihin tahansa tiettyyn tarkoitukseen kuin niihin takuihin, joita ei voida erityisesti sulkea pois hallitsevan lain määrittelemänä.

Tämän Sivuston käyttö on täysin Käyttäjän vastuulla. Sivusto ei ole peli- tai vedonlyöntisivusto. Sivuston Toimittaja ei tarjoa peli- tai vedonlyöntipalveluita, eikä siksi ole millään tavalla vastuussa asiakkaiden rahoista tai ole millään tavalla osallisena pelitapahtumiin. Vedonlyöntikertoimet ovat Sivustolla ainoastaan osana tarjottua informaatiota ja toiminnallisuuksia.

Toimittaja ei takaa, että mikään Sivuston tarjoama toiminnallisuus on auktorisoitu, ja että toiminnot tulevat täysin tyydyttämään Kävijän odotukset, että se on täysin turvallinen ja että siinä ei ole virheitä, että sivusto on päivitetty säännöllisesti, että ohjelmistoviat korjataan säännöllisesti, että se toimii tauotta, että Sivustolla on virheitä tai se on bugivapaa, tai että se on tauotta toimintakuntoinen, että se on asianmukainen, että informaatio ja toiminnallisuudet ovat luotettavasti saatavilla, tai että kaikki muut saadut informaatiot ja toiminnallisuudet Sivustolla ovat riittäviä ja luotettavia. Ne, jotka valitsevat Sivustolle saapumisen, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat velvollisia noudattamaan paikallisia lakeja, jos ja kun paikalliset lait ovat sovellettavissa.

Sivusto saattaa sisältää linkkejä ja viittauksia kolmannen osapuolen sivustoille / mainoksiin / sisältöön. Nämä ovat tarjolla Käyttäjän mielenkiinnon herättämiseksi ja soveltuvuuden vuoksi ja se ei tarkoita sitä, että Toimittajalla olisi, tai että se hyväksyisi, niiden sivustojen sisältämän informaation, sivustoilla olevan mainonnan tai sisällön. Toimittaja ei anna mitään takuuta, on se sitten ilmaistua tai epäsuoraa, sillä tarjolla olevan sisällön tai informaation tarkkuus, tekstit tai grafiikat, jotka eivät kuulu sen toimialueelle, Toimittaja ei ole testannut mitään ohjelmistoja, jotka sijaitsevat muilla sivustoilla ja se ei tee mitään esitystä niiden ohjelmistojen laadusta, turvallisuudesta, luotettavuudesta tai sopivuudesta.

Menetys tai vahinko

Toimittaja ei ole missään vastuussa menetyksistä tai vahingoista, suorista tai epäsuorista, jotka Käyttäjä tai kolmas osapuoli on saattanut kärsiä Sivuston käytön seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuneena kaupallisen tappion vahinkoihin, etujen häviämiseen, odotettujen tulojen häviämiseen, voittoihin tai muihin tuottoihin, yritystoiminnan katkeamiseen, kaupallisen informaation häviämiseen tai mitään muuta rahallista ja/tai jatkuvaa tappiota.

Toimittaja ei ole vastuussa voitoista tai tappioista, joita kolmas osapuoli saa johtuen tällä Sivustolla näytetystä informaatiosta.

Ilman rajoituksia yleistäen kahteen edelliseen pykälään, mitään vastuuta ei tunnusteta tai hyväksytä alla mainituista tai muun muassa seuraavista asioista:
 1. virhe(et), painovirhe(et), väärin tulkittu (tulkitut), väärin kuultu (kuullut), väärin luetu(i)sta, käännösvirhe(et), kirjoitusvirhe(et), vika (viat) lukemisessa, transaktiovirhe(et), tekninen(set) uhka (uhat), rekisteröitymisvirhe(et), ilmaisuvirhe(et), pakottava(t) este(et) ja /tai mikään muu vastaava virhe / virheet;
 2. Toimittajan sääntöjen rikkominen;
 3. rikollinen toiminta;
 4. neuvo, missä tahansa muodossa, jonka Toimittaja on antanut;
 5. syytteet ja/tai muut korvausvaatimukset;
 6. menetys tai vahinko, jonka Käyttäjä tai kolmas osapuoli on saattanut kärsiä Sivuston käytön seurauksena, sen sisällön tai minkä tahansa Toimittajan ehdottaman linkin kautta;
 7. menetys tai vahinko, jonka Käyttäjä tai kolmas osapuoli on saattanut kärsiä Sivuston muokkauksen, keskeyttämisen tai katkoksen vuoksi;
 8. sivuston rikollinen käyttäminen tai sen sisällön käyttäminen sellaisen henkilön, vian tai poistamisen tai minkään muun meistä riippumattoman tekijän vuoksi;
 9. mikään Sivuston käyttö, jossa kolmas osapuoli menee yksityisille alueille, jotka vaativat käyttäjänimen ja salasanan käyttöä käyttämällä Käyttäjän käyttäjänimeä ja salasanaa;
 10. epäjohdonmukaisuuksien sattuessa palvelussa, toimintojen ja muiden Sivuston tarjoamien toiminnallisuuksien johtuessa viruksista tai bugeista, jotka liittyvät kaikkiin parametreihin, jotka muodostava Sivuston, mitään vahinkoja, kuluja, kustannuksia, tappioita tai korvausvaatimuksia joita epäjohdonmukaisuudet ovat aiheuttaneet;
 11. mikään toimi tai poistaminen internetyhteyden tarjoajan tai minkään kolmannen osapuolen, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen saadakseen yhteyden Sivustolle. Mikäli internetyhteyden tarjoaja ja Käyttäjä käräjöivät, Toimittaja ei voi olla osa haastetta tai sellainen haaste ei voi millään tavalla vaikuttaa näihin käyttöehtoihin;

  ja

 12. mikään korvausvaatimus, joka syntyy Käyttäjälle toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen julkaiseman materiaalin kautta, jota Toimittaja ei ole auktorisoinut Sivustolle.

Tietosuojalauseke

LiveTulokset.com Sivusto ja sen mobiilisovellukset (tästä eteenpäin ’Sivusto’) kunnioittaa kaikkien Sivustoa katsovien tai muuten Sivustoa hyödyntävien yksityisyyttä, joihin viitataan tästä eteenpäin ’Käyttäjinä’, ja on sitoutunut suojelemaan heidän yksityisyyttä. Ajoittain, ja ainoastaan ennalta ilmoitetusti, Sivusto kerää ja käyttää henkilökohtaista dataa liittyen käyttäjiin toimittaakseen heille Sivuston tuottamat ominaisuudet ja ainoastaan alla mainittuihin tarkoituksiin.

Tämä tietosuoja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja EU-direktiivejä, kuten on Maltan lakin Data Protection Actiin (Kappale 440 Maltan laeista), henkilökohtaisen datan käsittely (Electronic Communications Sector) säännöksiin (lakinoteeraus 16/2003 sisältäen myöhemmät lisäykset), se sisältää suositukset 2/2001 artiklasta 29 julkaisusta Data Protection Working Party, omaksuttu 17.5.2001, joka on hyväksytty joidenkin minimisäännösten mukaan henkilökohtaisen datan keräämiseen verkosta ja implementoidaan muihin voimassa oleviin säännöksiin ja käytäntöihin.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Sivusto ei kerää mitään henkilötietoja selatessasi Sivustoa. Emme kysy mitään informaatiota sinusta, kun käytät Sivuston perustoimintoja. Sivusto kuitenkin vaatii jonkinlaisia käyttäjätietoja, kun käytetään lisätoimintoja tai edistyneempiä toimintoja Sivustolla, joita tarvitaan rekisteröitymisen jälkeen. Näissä tapauksissa Sivusto pyytää käyttäjältä luvan tietojen keräämiseen ja käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käyttöön. Rekisteröinnin yhteydessä tai jossain muussa vaiheessa Sivusto saattaa pyytää käyttäjää antamaan kirjautumiseen sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Käyttäjillä ei ole mitään pakkoa antaa näitä henkilökohtaisia tietoja tai antaa Sivustolle lupaa kerätä henkilökohtaisia tietoja. Sivusto ei kuitenkaan välttämättä pysty antamaan käyttäjälle, joka kieltäytyy tietojen keräämisestä, kaikkia Sivuston tarjoamia palveluja käyttöön.

Vaikka käyttäjä antaisikin Sivustolle luvan käyttää henkilökohtaisia tietoja, he voivat kumota päätöksensä lähettämällä Sivustolle tähän kattavat lailliset syyt.

Pääsy tietoihin

Käyttäjillä on oikeus pyytää kontrolleria (kuvattuna alempana) toimittamaan heille kirjallisesti informaatiota siitä millaista henkilökohtaista dataa on kerätty ja/tai käytetty. Pyyntö voidaan tehdä lähettämällä kirjallinen pyyntö kontrollerille (yhteystiedot alla).

Sivusto tekee kaiken kohtuullisen työn pitääkseen kerätyn henkilökohtaisen tiedon ajan tasalla. Käyttäjät saavat kuitenkin ilmoittaa Sivustolle kaikista muutoksista heidän henkilökohtaisen dataansa, jota Sivusto säilyttää.

Kävijät, jotka uskovat, että heidän henkilökohtainen datansa on epätarkkaa, voivat pyytää kirjallisesti kontrolleria korjaamaan tiedot. Kävijöillä on myös oikeus pyytää kontrolleria blokkaamaan tai poistamaan kaikki heihin liittyvä henkilökohtainen data, jos se on prosessoitu laittomasti.

Käyttäjätietojen käyttö

Käyttäjätietojen kerääminen Sivustolla suoritetaan noudattaen Data Protection Actia (Kappale 440 Maltan laissa) ja sitä avustavia säännöksiä. Tietoja käytetään vain ja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
 1. Kävijöiden kanssa kommunikointiin;
 2. Lähettääksemme Käyttäjälle unohtuneen salasanan käyttäjätilille;
 3. Lähettääksemme Käyttäjälle informaatiota, jonka Toimittaja voi kokea hyödylliseksi: informaatiota tuotteista, palveluista ja kaupallisia tiedotteita / mainosmateriaalia, jota on saatavilla kotisivulla / mainosmateriaalia kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa olemme yhteistyössä;
 4. Tarjotaksemme edistyneitä palveluita ja mahdollisuuden muokata jonkin verran Sivustoa;
 5. Kehittääksemme Sivuston sisältöä;
 6. Personoidaksemme sisältöä ja/tai ulkoasua.

Henkilökohtaisen datan luovuttaminen kolmansille osapuolille

Toimittaja ei myy, vaihda tai vuokraa Käyttäjän antamia tietoja kenellekään ulkopuolisille. Tietosi siirtyy kolmannelle osapuolelle ainoastaan, jos koko Sivusto myydään.

Saatamme olla pakotettuja antamaan tietosi eteenpäin, jos olemme siihen pakotettuja lakiin vedoten.

Edellä mainittuun on myös rajoitettu paljastukset, jotka ovat välttämättömiä osana yhtä tai useampaa tarkoitusta henkilötietojen keräämiseen. Näissä tapauksissa Sivusto tulee pyytämään kyseisiltä Käyttäjiltä lupaa etukäteen.
Toimittaja saattaa antaa tietoja kävijämääristä, myynneistä, liikenteestä, jne. kolmansille osapuolille, mutta tämä ei tule sisältämään henkilökohtaisia tietojasi.

Logitiedostot

Hallitaksemme paremmin Sivustoamme, keräämme paljon informaatiota vieraidemme tavoista käyttää Sivustoamme. Sivustomme kerää automaattisesti logia kaikkien Käyttäjien IP-osoitteista ja sivuista, joilla he ovat käyneet.

Evästeet

Eväste on informaatiota, joka tallennetaan Käyttäjän koneelle internetpalvelimen toimesta ja sitä käytetään palvelun personoimiseen Käyttäjän tarpeisiin. LiveTulokset.com käyttää evästeitä tallentaakseen informaatiota Käyttäjän toimista, joita voidaan käyttää myöhemmin toimintojen suorittamiseen. Käyttäjä voi kieltäytyä hyväksymästä evästeitä. Tämän jälkeen toivomme, että et jatka Sivuston palvelujen käyttämistä.

Evästeitä käytetään personalisoimaan sisältöä ja mainoksia, tarjoamaan sosiaalisen median toimintoja ja analysoimaan sivujemme liikennettä. Jaamme myös sivuiltamme keräämäämme tietoa sosiaalisen median, mainonnan ja analytiikka yhteistyökumppaneiden kanssa. Katso yksityiskohdat.

Turvallisuus

Sivusto ja kontrolleri ovat ottaneet käyttöönsä lukuisia tapoja, sekä teknisiä että organisaatiollisia, suojellakseen hävitystä, hukkaamista, väärinkäyttöä ja henkilökohtaisten tietojen muokkaamista, jota on kerätty ja käytetty. Näistä toimista huolimatta Toimittaja ei pysty takaamaan, ettei tällaista tapahtuisi.

Henkilökohtaisten tietojen säilyttämisaika

Henkilökohtaista dataa säilytetään ainoastaan tarvittava aika, jolloin se vastaa sen keräämistarkoitusta. Mikäli käyttäjätili on käyttämättä 3 vuotta, kaikki henkilökohtaiset tiedot tullaan poistamaan.

Kolmansien osapuolien sivustot

Kolmansien osapuolien sivustot eivät kuulu tähän tietosuojalausekkeeseen. Sivustolta löytyy linkkejä muille sivuille käyttäjien hyödyksi. Sivusto ei ole vastuussa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä ja tavoista joilla he suojaavat sinun yksityisyyttäsi. Muilla sivuilla, joille käyttäjät siirtyvät Sivustolta, ei välttämättä ole riittävää tietosuojalauseketta.

Tietosuojalausekkeen hyväksyminen

Käyttäjien suostumus heidän henkilökohtaisten tietojen keräämiseen ja käyttämiseen tämän nettisivuston ja kontrollerin toimesta on tehty hyväksyttäväksi yllä olevan tietosuojalausekkeen mukaisesti. Vieraita kehotetaan lukemaan tietosuojalauseke säännöllisesti ollakseen tietoinen käyttöehdoista ja sen pykälistä ja niistä muutoksista joita Sivusto on tehnyt.

Tietoa palveluntarjoajasta

Livesport Media Ltd on yritys, joka on rekisteröity Maltan lakien alaiseksi 22.11.2011 rekisteröintinumerolla C 54555, ja rekisteröity osoite on CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Kerätyn datan ja Sivuston käyttäjien tietojen kontrolleri on Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic.

Tämä on käännös englanninkielisistä käyttöehdoista. Mikäli englanninkielisten käyttöehtojen ja suomenkielisen käännöksen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, sinun tulee noudattaa englanninkielistä versiota.